แจ้งผลสอบข้อเขียน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ

แจ้งผลสอบข้อเขียน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี(สอบตรงคุณวุฒิ ปวส.)

ประจำปีการศึกษา 2556

คลิก


ผู้สมัครสามารถซื้อชุดนักศึกษา ชุดพิธีการ และเครื่องหมายนักศึกษา
ได้ที่ร้านสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี
ได้ในวันที่ 6-7 เมษายน 2556 ณ หอประชุมมทร.ธัญบุรี