ภาพข่าว: รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

C-130321009197-1

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าหรือกับ นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)  เพื่อร่วมมือทางวิชาการ ณ อาคารอำนวยการ บมจ.อสมท.

แสดงความคิดเห็น