ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

วิจัยและคิดค้นจนสามารถสกัดคลอโรฟีลล์จากใบบัว