คลอโรฟิลล์จากบัวหลวง ผลงาน มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวหลวง หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่ใบบัวในอนาคต

คลอโรฟีลล์ สารสีเขียวที่พบในพืชที่มีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่ และพบมากที่ส่วนของใบ ลำต้น ดอก ผล และ ราก ที่มีสีเขียว นอกจากนี้ยังพบในสาหร่ายทุกชนิดและในแบคทีเรียบางชนิด ในท้องตลาดปัจจุบันจะพบเห็นคลอโรฟีลล์ทั้งชนิดน้ำและแผงวางขายมากมาย และได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เพราะเชื่อว่าคลอโรฟีลล์ในพืชที่สกัดออกมาวางขายนั้น มีประโยชน์ต่อร่างกาย จากการวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่า ร่างกายของคนเราสามารถนำเอาสารคลอโรฟีลล์ไปเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเม็ดเลือด เมื่อร่างกายต้องการ โดยเฉพาะในภาวะที่เกิดความบกพร่องในการสร้างเม็ดเลือดแดง เนื่องจากขาดสารอาหารอย่างเช่นในภาวะโลหิตจาง

เนื่องจากมีการสกัดคลอโรฟีลล์ออกมาจำหน่าย และโฆษณาถึงสรรพคุณมากมาย แต่บางครั้งผู้ขายไม่ได้ระบุให้แน่ชัดว่า คลอโรฟีลล์ดังกล่าวสกัดจากพืชชนิดใด ทำให้บางครั้งอาจเกิดความคลางแคลงใจ และความเชื่อถือลดน้อยลง ผศ.ดร.ดำรงค์ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของพืชที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยซึ่งคือ ใบบัว จึงเกิดการวิจัยและคิดค้นจนสามารถสกัดคลอโรฟีลล์จากใบบัวได้เป็นผลสำเร็จ โดยนำเอาใบบัวหลวงมาหมักแช่ด้วย methanol และ petroleum ether จนได้สารสกัดออกมา จากนั้นนำไปศึกษาและทดลองจนเกิดกระบวนการผลิตเป็นคลอโรฟีลล์ชนิดผงต่อไป

ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายในการวิจัยนั้น ผู้วิจัยกล่าวว่า เพื่อใช้ประโยชน์จากพืชที่มีมากมายและหาได้ง่าย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุด ส่วนกรรมวิธีทางการผลิตที่คิดค้นขึ้นผู้วิจัยบอกว่า หากมีผู้สนใจกระบวนการผลิตอย่างจริงจัง สามารถติดต่อสอบถาม โทร.08-7562-6343