บริหารธุรกิจ ปันน้ำใจสู่ เด็กชุมชนบ้านละคร

“เพื่อให้เด็กในชุมชนได้รับการดูแลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการพัฒนาด้านจิตใจและร่างกาย และให้นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม” เสียงบอกเล่าของ “โต้ง” นายศิริพงษ์ นามแป้น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ประธานโครงการบริหารปันน้ำใจสู่น้อง

นางสาวณภัทร ฉลาดเลิศกุล หรือ พี่มล ประธานชมรมเรารักษ์ถิ่นบัวหลวงปทุมธานี ผู้ดูแลเด็กชุมชนบ้านละคร เล่าว่า จากสภาพปัญหาไม่ว่าในเรื่องของฐานะทางครอบครัว ชุมชนแออัด เดิมในชุมชนเล่นละคร ซึ่งปัจจุบันยังมีบ้างครอบครัวที่ยึดอาชีพละครชาตรี โดยส่วนใหญ่จะยึดอาชีพรับจ้าง หาเช้ากินค่ำ บางครอบครัวมีลูก 10 คน ซึ่งบางคนไม่ได้รับการศึกษา บางครอบครัวไม่มีเวลาให้ลูก เด็กส่วนใหญ่ในชุมชนจึงประสบปัญหาสภาวะเครียด มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ เมื่อสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจลงมาทำกิจกรรมให้เด็ก ให้โอกาสกับเด็ก “มือน้อยๆ มือหนึ่งที่สามารถเข้ามาดูแลกันได้” โอกาสที่เด็กในชุมชนบ้านละครได้ ทำให้พวกเด็กรับรู้ว่า โอกาสจากสังคมมีเสมอ เพียงทุกคนเป็นคนดี

โต้ง เล่าว่า ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาในปัจจุบันได้รับความรู้ทางวิชาการตามสาขาที่ตนเองเรียนมา มีความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว นักศึกษาส่วนใหญ่ ยังขาดประสบการณ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการดูแลสังคม จากความสำคัญดังกล่าว สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประกอบกับชุมชนบ้านละครมีเด็กที่ขาดโอกาส เนื่องจากผู้ปกครองมีฐานะยากจน สโมสรคณะบริหารธุรกิจจึงได้รับอาสาสมัครทุกชั้นปีทุกสาขาวิชา ประมาณ 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม สอนหนังสือ สันทนาการ พัฒนาชุมชน โดยจะลงพื้นที่ อาทิตย์ละ 1 วัน ประมาณ 2 เดือน นอกจากประสบการณ์ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฯ ชุมชนบ้านละคร ต.คลองหก อ.ธัญบุรี ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษานอกห้องเรียน และด้านต่างๆ

“เพียว” นางสาวดวงกมล มีศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการ เล่าว่า เข้าร่วมโครงการกับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจหลายโครงการ ไม่ว่าจะออกสร้างฝาย จ.อุทัยธานี สร้างสนามฟุตซอลและกำแพงโรงเรียน

จ.เลย สำหรับโครงการที่ชุมชนบ้านละคร เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดี ได้เติมเต็มในสิ่งที่น้องๆ ขาด ซึ่งส่วนที่เติมเต็มเป็นสิ่งที่ได้รับมา จากอาจารย์จากพ่อแม่ นำไปแบ่งปันให้น้องๆ

หนุ่มน้อยตัวแทนจากชุมชนบ้านละคร “เฉาก๋วย” เด็กชายอนุชา สายทอง อายุ 11 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนวัดนาบุญ เล่าว่า ทุกครั้งที่พวกพี่มา จะมาทุกครั้ง พวกพี่ชวนทำกิจกรรมสนุก สอนหนังสือภาษาอังกฤษ ชวนแตะฟุตบอล พี่ทุกคนใจดี “ผมไม่ชอบไปโรงเรียน ผมอยากได้รองเท้านักเรียนคู่ใหม่” อยากให้พี่ๆ มาเล่นฟุตบอลด้วยทุกวัน ขอบคุณพวกพี่ที่มาสอนพวกเรา ไม่อยากให้พวกพี่ๆ กลับ อยากให้มาทุกวัน

นอกจากประสบการณ์ที่นักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับจากโครงการดังกล่าวแล้ว สิ่งที่พวกเขาทุกคนจะไม่มีวันลืม “การให้โอกาส” ซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ได้มอบโอกาสให้กับน้องๆ ซึ่งพวกเขามีโอกาสมากกว่าน้องๆ กลุ่มนี้

เขียนข่าวโดย : ชลธิชา ศรีอุบล  กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994