ธัญบุรี พัฒนา น.ศ.เน้นภาษาอังกฤษ

นายปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2556 มีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถให้นักศึกษา โดยเฉพาะชั้นปีที่ 1 จะให้สอบภาษาอังกฤษ หากผ่านเกณฑ์การวัดระดับทางภาษาของยุโรป ระดับ A1 สามารถนำมาเทียบโอนได้โดยไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 หรือหากสามารถสอบผ่านระดับ B1 หรือ B2 จะสนับสนุนให้สอบโทเฟลและโทอิค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงขณะนี้ได้ประสานสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษเพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์ให้นักศึกษาสามารถเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมสอบรับใบประกาศนียบัตร เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถทำงานได้ตามความต้องการของตลาด รวมถึงจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาทั้งทุนมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาอื่นๆ สำหรับนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศด้วย