กระดาษกาบกล้วยชีวภาพ

ด้วยกระบวนการผลิตกระดาษหัตถกรรมจะใช้สารเคมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ และไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ ทำให้มีน้ำเสียก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังทำให้คุณภาพของกระดาษแข็งกระด้าง หยาบและไม่เรียบ ผศ.ดร.สุจยา ฤทธิ์ศร สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงคิดค้นกรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีชีวภาพ

กรรมวิธีเริ่มจากนำหยวกกล้วยน้ำว้ามาสับให้ได้ขนาด 63 ซม. นำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 C นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปแช่น้ำให้อิ่มตัว นำไปฆ่าเชื้อหมักที่อุณหภูมิ 30 C โดยเติมเชื่อรา T.viride ลงไปบ่มเพื่อลดการใช้สารเคมี จากนั้นก็นำไปฆ่าเชื้อและเข้าสู่กระบวนการผลิตกระดาษต่อไป

กระดาษที่ได้นอกจากมีความเหนียวนุ่ม นำไปสร้างชิ้นงานได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นถุง กระดาษห่อของขวัญ ปกสมุด สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าการผลิตด้วยสารเคมี โดยกระดาษจะไม่ซีดเหลือง.