มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานขับรถ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดซื้อรถยนต์ราชการ (ตู้โดยสาร) ให้แก่คณะ วิทยาลัย และหน่วยงาน จำนวน 15 คัน โดยให้แต่ละหน่วยงานบริหารจัดการเองนั้น ปรากฏว่ายังมี 4 หน่วยงานที่ยังไม่มีพนักงานขับรถ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 4 อัตรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได่ที่ คลิ๊ก