คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา : 111 ปีเมืองธัญญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมงาน “111 ปี เมืองธัญญบุรี” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวสยาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเมืองธัญญบุรี ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น จัดให้มีการบรรเลงดนตรีออเคสตร้าและวงดนตรีไทย, การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เป็นต้น กิจกรรมการประกวด เช่น การประกวดพานพุ่มจากกลีบบัว, การประกวดสำรับเสวยพระพุทธเจ้าหลวง เป็นต้น การแสดงผลงานแฟชั่นโชว์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี(มทร.)ธัญบุรี ในชื่อชุด “แฟชั่นธัญบุรีราชธานีแห่งข้าว และสีสันแห่งดอกบัว” วันที่ 11-14 มี.ค. 2556 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต สอบถามได้ที่ ดร.ณปภัช เจริญผล โทร. 08-9367-9646