ภาพข่าว : ถวายเงิน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณะ เฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา