ร่วมย้อนอดีตสู่สมัยพระพุทธเจ้าหลวง กับงาน “๑๑๑ปี เมืองธัญญบูรี” ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้นG

ร่วมย้อนอดีตสู่สมัยพระพุทธเจ้าหลวง กับงาน “๑๑๑ปี เมืองธัญญบูรี” ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้นG