โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ IELTS รุ่นที่ 1

สาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจทั่วไป อบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ IELTS รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2556 (เรียนทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.) ห้อง 1303 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ค่าอบรมคนละ 3,000 บาท รับจำนวนจำกัด
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่  : คุณนุจนาฎ คันธมาศ แผนกการเงิน ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ โทร. 02-5494946

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ IELTS รุ่นที่ 1
42.6 KiB
556 Downloads
Details