ทรัมเบ็ตแขนเดียว

รายการคนแท้ไม่ท้อ ออกอากาศทางช่อง ASIA MEDIA นำเสนอชีวิตของ (น้องกี้) สิทธิศักดิ์  อมรศักดิ์ “ทรัมเบ็ตแขนเดียว” นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.news.rmutt.ac.th