เตือนนร.สมัครสอบตรงรีบชำระเงินหวั่นพลาดโอกาสจนเสียสิทธิ์

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของ มทร.ธัญบุรีประจำปีการศึกษา 2556 ว่า ยังคงเป็นการรับร่วม 3 มหาวิทยาลัยเหมือนปีที่ผ่านมา คือ มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ และมทร.รัตนโกสินทร์ โดยขณะนี้มีผู้สมัครกว่า 40,000 คน ซึ่งเฉพาะในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีผู้สมัครแล้วในขณะนี้ประมาณ 33,000 คน แต่มีผู้ยื่นชำระเงินเพื่อเข้าสอบแล้วประมาณ9,000 คน และจะสิ้นสุดระยะเวลาในการจ่ายเงินในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนที่สมัครสอบเอาไว้แต่ยังไม่ได้ชำระเงินอย่านิ่งนอนใจ ควรรีบชำระเงินตามช่องทางต่างๆ แต่เนิ่นๆ เพราะหากหลงลืมอาจจะเสียโอกาสพลาดการเข้าสอบในครั้งนี้ได้

ปีการศึกษา 2556 นี้ มทร.ธัญบุรีมีแผนที่จะรับนักศึกษาผ่านระบบการสอบตรงประมาณ 3,000 คน โดยจำนวนผู้สมัครในแต่ละคณะจะมีจำนวนสัดส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งคณะที่มีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากในขณะนี้ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์ ดังนั้นจึงอยากฝากเตือนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อให้รีบสมัครผ่านระบบ online ได้เลย เพราะหากมีการสมัครพร้อมกันเป็นจำนวนมาก อาจเกิดปัญหากับระบบของเซิร์ฟเวอร์ได้ ซึ่งผู้สนใจสมัครสอบตรงเข้ามทร.ธัญบุรีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.rmutt.ac.th รองอธิการบดี มทร. กล่าว