คอลัมน์ U station : BIGBAND RMUTT

BIGBAND RMUTT วงดนตรีที่เกิดจากความรัก และพลังของนักศึกษาที่ร่วมกันถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของคนที่รักในเสียงดนตรี และแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่ทำให้นักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี หรือ RMUTT มีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ ตามมา

เสียงบอกเล่าของหนุ่มน้อยนักร้องนำวง “BIGBAND RMUTT” “นิว” นายวิชานนท์ เขียวสอาด นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สะท้อนถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ดนตรีของน้องๆ จากรั้ว RMUTT กล่าวว่า การที่นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลและดุริยางค์สากล ได้กลับมาอีกครั้งกับวงดนตรี BIGBAND RMUTT หลังจากห่างหายไประยะหนึ่ง เป็นเพราะแรงผลักดันที่ต้องการสานต่อให้กับรุ่นน้องในรุ่นต่อๆ ไปได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านดนตรี

เนย์-สุขุม ทองศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาดนตรีสากล หัวหน้าวง BIGBAND RMUTT เล่าว่า ในวง BIGBAND RMUTT มีสมาชิก ๔๐ คน สมาชิกแต่ละคนมีเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย กลอง เบส กีตาร์ โดยหัวใจหลักของวงก็คือ เครื่องเป่า เช่น Alto saxophone , Tenor saxophone , Baritone saxophone , Trombone, Trumpet ที่ร่วมกันบรรเลงบทเพลงที่มีชื่อเสียงแล้วนำมาเรียบเรียงดนตรีใหม่ เพื่อให้เกิดมิติใหม่ในบทเพลงนั้นๆ และบ่งบอกถึงความเป็นตัวเรามากที่สุด

BIGBAND RMUTT เหมือนเป็นเวทีการแสดงที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง สำหรับนักศึกษาที่แสดงความสามารถและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์