คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา : วางแผนรักษาแชมป์

ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่นักศึกษาสาขาประติมากรรมของคณะ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ First Prize จากการแข่งขัน The Fifth 2013 International Collegiate Snow Sculpture Contest ณ มหาวิทยาลัย Harbin Engineering University (HEU) สาธารณรัฐประชาชนจีน มาได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าว มทร.ธัญบุรี จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรักษาแชมป์ไว้ให้ได้ โดยขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในปีหน้า โดยจัดนักศึกษาไว้จำนวน 3 ทีม โดยแต่ละทีมจะต้องออกแบบและทดลองแกะสลักให้เป็นรูปตามแนวคิดของตัวเอง และเมื่อใกล้ถึงระยะเวลาแข่งขัน ทางมหาวิทยาลัยจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อให้แต่ละทีมส่งแบบชิ้นงาน หากมีความเป็นไปได้และตรงตามคอนเซ็ปต์ที่จัดการแข่งขันก็จะได้รับการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันต่อไป