ภาพข่าว: ดูงานพานาโซนิคฯ

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในงาน “Panasonic Pro-Security Asia Pacific Open House 2013″ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ซีซีทีวี แบบครบวงจร โดยเฉพาะระบบ Command Center ที่ห้องประชุมใหญ่ พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย)