รายการรักลูก

รายการรักลูก  ออกอากาศทางโทรทัศน์ดาวเทียม PSI 100 ถ่ายทำรายการโดยมีการสาธิตการปรุงอาหาร และเล่นเกมส์ กับเด็กๆโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี