ภาพข่าว: สังคม : CG & CSR DAY

น.พ.สมเชาว์ ตันฑเทิดธรรม กรรมการผู้จัดการบมจ.เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “CG&CSR DAY ประจำปี2556″ โดยมอบทุนการศึกษาในโครงการ “ทุน NC ปีการศึกษา 2556 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง คลอง 7 จ.ปทุมธานี