คอลัมน์ นิวส์อัพเดท: เอ็น.ซี. ก้าวสู่ปีที่ 19 อาสาทำดี

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)อาสาทำดีคืนความสุขสู่ชุมชน กับกิจกรรม CG & CSR DAY 2013 ซึ่งถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งบริษัท 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี…ก้าวสู่ปีที่ 19 ณ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ลำลูกกา คลอง 7 เอ็น.ซี. รวมพลังน้ำใจอันยิ่งใหญ่พร้อมผนึกพันธมิตร ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัท สี TOA, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมมือร่วมแรง ก่อสร้างรั้วโรงเรียน, ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์, ทาสีสร้างรั้วกำแพง, มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี