ลุยรักษาแชมป์แกะสลักหิมะปูทางสู่อาชีพ

ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่นักศึกษาสาขาประติมากรรมของคณะ คว้ารางวัลชนะเลิศ Fitst Prize การแข่งขัน The Fifth 2013 International Collegiate Snow Sculpture Contest ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนมาได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่อเนื่อง โดยขณะนี้ได้จัดเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่อเนื่อง โดยขณะนี้ได้จัดเตรียมนักศึกาาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในปีหน้าแล้ว 3 ทีม แต่ละทีมจะต้องออกแบบและทดลองแกะสลักให้เป็นรูปตามแนวคิดของตัวเอง และเมื่อใกล้ถึงระยะเวลาแข่งขัน จะมีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาแบบชิ้นงานของแต่ละทีมทีมไหนออกแบบได้ตรงตามคอนเซปต์การแข่งขันก็จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะส่งเสิรมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักหิมะระดับนานาชาติ เพื่อก้าวเข้าไปสู่เส้นทางของมืออาชีพอีกด้วย.