ผ้านุ่งหญิงไทย’โดดเด่นพร้อมสวมใส่รับ ‘อาเซียน’!?

ผ้านุ่งหญิงไทย’โดดเด่นพร้อมสวมใส่รับ ‘อาเซียน’!?