ภาพข่าว: รับไม้ต่อเจ้าภาพกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์”

ภาพข่าว: รับไม้ต่อเจ้าภาพกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์”