ภาพข่าว: รับไม้ต่อเจ้าภาพกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์”

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งมอบธงเจ้าภาพต่อให้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน เจ้าภาพกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์” เมื่อเร็วๆ นี้