รายการสถานีสีเขียว : ดินเผาลดร้อน

 

รายการสถานีสีเขียน ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถ่ายทำและสัมภาษณ์ อาจารย์ประชุม คำพุฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เกี่ยวกับผลงานหลังคาดินเผาลดร้อน