คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา : พบสถานประกอบการ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ จัดนัดพบสถานประกอบการ เป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้เชิญชวนบริษัท หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เปิดบูธรับสมัครงานที่มหาวิทยาลัยฯ และได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทต่างๆ เกือบ 200 บริษัท มาเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 18,015 อัตรา ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดพบปะพูดคุยกับสถานประกอบการเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนอยู่หลายเรื่อง เพื่อเตรียมพร้อมบัณฑิตออกสู่สถานประกอบการ ไม่ว่าการเตรียมตัวในเรื่องวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาโดยตรง การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษา รวมทั้งโครงการอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เป็นต้น รวมทั้งบางโครงการที่บริษัทมาเปิดรับสมัครงานที่อาจจะสนใจลงนามความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยฯด้วยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง และในตำแหน่งงานต่างๆ หลายส่วนก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ชุมชน ชาวบ้านมาสมัครได้เช่นเดียวกัน ตนถือโอกาสนี้ขอบคุณบริษัทเอกชนต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจร่วมมือจัดงานในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับโอกาสอันดียิ่งเช่นนี้ต่อไปอีก ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2549-3024-5 หรือ www.rmutt.ac.th