ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ทูลเกล้าฯ ถวาย

ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรม ที่ชนะเลิศ First Prize ในการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนนำถ้วยรางวัลขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่โรงพยาบาลศิริราช