รายการ บอก9เล่า10

รายการ บอก9เล่า10 ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT สัมภาษณ์ทีมนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ 2013 ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน