เรียนจริง รู้จริง ทำจริง BIGBAND RMUTT

“พวกเรานักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลและดุริยางค์สากล ได้กลับมาอีกครั้งกับวงดนตรี BIGBAND RMUTT หลังจากที่วงได้ห่างหายไป จุดที่ทำให้พวกเรากลับมาอีกครั้ง เนื่องจากวิชาเรียน Ensemble โดยมี ผศ.เฉลิมชัย สีตะระโส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมวง ได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับดนตรีให้กับพวกเรา ประกอบกับความรู้ที่มีทางด้านดนตรีอยู่ในหัวใจของพวกเราอยู่แล้ว จึงเกิดแรงผลักดันที่จะสร้างให้เป็นวงสานต่อให้กับรุ่นน้อง รุ่นต่อๆ ไปให้ได้และสามารถแสดงโชว์ในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เสียงบอกเล่าของหนุ่มน้อยนักร้องนำวง “BIGBAND RMUTT” “นิว” นายวิชานนท์ เขียวสอาด นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

“เนย์” นายสุขุม ทองศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาดนตรีสากล หัวหน้าวง BIGBAND RMUTT เล่าว่า ในวง BIGBAND RMUTT นั้นมีสมาชิกประมาณ ๔๐ คน โดยสมาชิกแต่ละคนมีเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันออกไป เครื่องดนตรีในวง ประกอบด้วย กลอง เบส กีตาร์ และมีหัวใจหลักของวงคือ เครื่องเป่า เช่น Alto saxophone , Tenor saxophone , Baritone saxophone , Trombone, Trumpet นำมาบรรเลงรวมกันเป็นบทเพลง ซึ่งบทเพลงที่เราทำการแสดงนั้นก็จะเป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงทั่วไป โดยเราจะนำมาทำดนตรีใหม่ เพื่อให้เกิดมิติใหม่ในบทเพลงนั้นๆ ให้เกิดความไพเราะ และมีความเป็นตัวเรามากที่สุด นอกจากหัวหน้าวงแล้ว ยังเล่นกีตาร์อีกหน้าที่ สำหรับแนวเพลงจะเป็นแนว Jazz, Soul, funk, pop, Latin ,Disco ภายในวงจะอยู่แบบพี่น้อง ภายใต้มี ผศ.เฉลิมชัย เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ทุกสิ่งที่ได้รับในการเป็นสมาชิก BIGBAND RMUTT คือ ประสบการณ์ “มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนในวง”

“การ์ตูน” นางสาวฐิติกา อินทร์กลับ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาดนตรีสากล นักร้องนำฝ่ายหญิง เล่าว่า “การร้องเพลง” เป็นอะไรที่ท้าทาย ยิ่งได้ร้องเพลงที่ไม่คิดว่าจะร้องได้ เมื่อได้มาถ่ายทอดอารมณ์ลงในเพลง นั่นคือเสน่ห์ของการร้องเพลง ทำให้ชอบร้องเพลง “ร้องเพลงเก่งกว่าเล่นเปียโน” ทางอาจารย์ได้เปิดวิชา Ensemble (วิชารวบรวมวง) จึงได้มาร้องเพลงให้อาจารย์ฟัง และในที่สุดได้เข้ามาเป็นสมาชิกของวง ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมซ้อมและร่วมบรรเลงเพลง นอกจากความบันเทิงได้จากการแสดงแต่ละครั้ง สิ่งที่ได้มากที่สุด การเรียนรู้การใช้ชีวิต การกล้าแสดงออก ประสบการณ์จริง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และที่สำคัญ “ได้ร้องเพลงที่ไม่คิดว่าจะร้องได้”

“นิว” นายวิชานนท์ เขียวสอาด นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาดนตรีสากล เล่าว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่เป็นนักร้องนำฝ่ายชาย มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมเล่นร่วมร้องกับเพื่อนๆ และน้องๆ เพราะเสียงดนตรีนั้นคือสิ่งที่รักมากที่สุด ถ้าในชีวิตไม่มีเสียงดนตรี ชีวิตคงอยู่ไม่ได้ การที่เข้ามาในวง BIGBAND RMUTT ทำให้ได้ฝึกร้องเพลงและพัฒนาการร้องเพลงให้ดีขึ้น นอกจากเพลงไทยแล้วยังได้ร้องเพลงสากล ได้ฝึกภาษาไปในตัว BIGBAND RMUTT เหมือนเป็นเวทีการแสดงที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยฯ และทางคณะที่ได้ให้โอกาสนักศึกษาได้จัดตั้งวง BIGBAND RMUTT ขึ้นมา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

วง BIGBAND RMUTT วงที่เกิดจากความรักในเสียงดนตรี การเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริง พลังของนักศึกษาที่ต้องการจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของคนที่รักในเสียงดนตรี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงต่อหน้าแขกต่างประเทศจำนวนมากในงานเลี้ยงรับรอง ในช่วงของการแสดงได้รับเสียงปรบชื่นชมอย่างมาก ทำให้เกิดพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปกับสังคม แม้จะเป็นวงที่จัดตั้งได้ไม่นานนัก แต่ได้มีโอกาสจากมหาวิทยาลัยฯ หลายๆ งานอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ อีกอย่างหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก มทร.ธัญบุรี อย่างดียิ่งโดยเฉพาะ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ได้ให้เกียรติไปร่วมชมการแสดงวง 4 ครั้งติดต่อกัน BIGBAND RMUTT จะเป็นผลงานที่ทำให้นักศึกษามีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้น

ชลธิชา ศรีอุบล