รายการคนกล้าฝัน

รายการคนกล้าฝัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศไทยพีบีเอส  เข้าถ่ายทำชีวิตการเป็นนักศึกษาของ นายสิทธิศักดิ์  อมรศักดิ์  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางค์สากล ชั้นปีที่ 4