“ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2556 มทร.ธัญบุรี จัดเต็มเปิดบ้านโชว์ “มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม”

“ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2556 มทร.ธัญบุรี จัดเต็มเปิดบ้านโชว์ “มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม” ณ มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดงาน “มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม” ขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 5556 ณ มทร.ธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยในงานมีการโชว์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาคณะต่างๆ โดยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สามารถตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่าง นวัตกรรม 10 นวัตกรรมที่จัดแสดงโชว์ภายในงาน

การพัฒนาอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กเพื่อสำรวจภาคพื้นดิน สามารถนำไปใช้งานด้านพลเรือน การสำรวจภาคพื้นดินทั่วไป การสำรวจผืนป่า การค้นหาผู้หลงป่า/ผู้ประสบอุทกภัย งานด้านการข่าว/จราจร และอื่นๆ ใช้งานด้านทหาร เครื่องบินสอดแนม การสำรวจฐานที่มั่นศัตรู/สนามรบ การติดตามผู้ร้ายทางอากาศ และอื่นๆ สมรรถนะทางการบิน สามารถบินได้นาน ประมาณ 50 นาที เพดานบิน ประมาณ 800-1000 เมตร (อยู่ในขั้นกำลังทดสอบ) สมรรถนะด้านสำรวจภาคพื้นดิน (เก็บภาพมุมสูงทางอากาศ) กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ตัว ติดตั้งที่ส่วนหัวของเครื่องบิน สามารถปรับมุมมองของกล้องในมุมก้ม มากกว่า 45 องศา และมุมกวาด มากกว่า 90 องศา ความละเอียดในการแสดงผลภาพ 540 เส้นในแนวแกนนอนต่อการแสดงผลภาพ 1 เฟรม (TVL horizontal resolution) สัญญาณภาพจากเครื่องบินถูกส่งลงมาที่ภาคพื้นดินด้วยระบบสัญญาณความถี่ 1.2 GHz

ระบบควบคุมไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ (WIRELESS ELETRLCAL APPLIANCER CONTROL SYSTEM VIA WEB BROWSER) ระบบควบคุมไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ ทำขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุม การเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน รวมทั้งการตรวจสอบการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าเปิด หรือปิดอยู่ เป็นปัจจัยหนึ่งของการประหยัดไฟฟ้า โดยการควบคุม ผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ด้วยเครือข่ายไร้สาย Wireless อีกทั้งหน้าเว็บเพจ ยังสามารถแสดงกราฟการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมการลดใช้พลังงาน

กังหันรูพรุนเติมอากาศบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar power Porous-Turbine Aeratur) อาศัยหลักในการนำน้ำเน่าเสียที่อยู่ในบริเวณนั้นขึ้นมารับออกซิเจนในอากาศ โดยจะต้องทำให้น้ำมีการกระจายตัวเป็นหยดในอากาศ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการรับออกซิเจนของมวลน้ำที่ถูกนำขึ้นมาก่อนจะตกลงสู่น้ำด้านล่าง ดังนั้นกังหันจึงถูกสร้างขึ้นมาให้มีรูพรุนเพื่อสร้างเม็ดน้ำหรือหยดน้ำขนาดเล็ก เมื่อนำน้ำเสียขึ้นมา ผ่านไปตรงรูพรุน น้ำก็จะกลายเป็นเม็ดเล็กและกระจายตัวค่อนข้างดี เพื่อนำมาทดสอบเพื่อหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ พบว่าน้ำมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละ 8

เครื่องปั้มระบบไฮดรอลิกพร้อมด้วยแม่พิมพ์แบบผสมสำหรับขึ้นรูปฆ้องเล็ก พัฒนาขึ้นมาเพื่อพัฒนาเครื่องปั๊มขึ้นรูปฆ้องเล็กและแม่พิมพ์ของชุมชน จากเครื่องปั้มคันโยกแม่พิมพ์แบบเดี่ยว เป็นเครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและพัฒนากระบวนการผลิตด้วยแม่พิมพ์แบบผสม กระบวนการตัดและปั๊มขึ้นรูปฆ้องเล็กในขั้นตอนเดียว โดยเครื่องทีสร้างขึ้นสามารถทำงานเพิ่มขึ้นถึง 95.24 % ของเครื่องเดิม เครื่องเดิมใช้ต้นทุนการผลิต 7.378 บาท/ชิ้น ส่วนเครื่องที่สร้างขึ้น 5.2 บาท/ชิ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย 29.57 %

ระบบมิเตอร์แบบอัตโนมัติ (SMART METERs SYSTEM) ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบ และใช้การรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบไร้สาย โดยผลการทดสอบระบบสามารถที่จะคำนวณและส่งค่าไฟฟ้าและน้ำไปให้ชุดแสดงผลภายในบ้าน ผู้ใช้สามารถเรียกดูการใช้ไฟฟ้าและน้ำได้ตลอดเวลาโดยการกดสวิตช์ นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ฐานยังสามารถอ่านค่าแรงดัน กระแส และสั่งตัด ต่อไฟได้โดยการกดปุ่มที่หน้าจอโปรแกรม ระบบมิเตอร์แบบอัตโนมัตินี้สามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อการประยุกต์ใช้แทนการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำในปัจจุบัน และยังทำให้ทราบถึงแรงดันตก แรงดันเกิน ที่ปลายทางเพื่อส่งคนไปแก้ไขได้รวดเร็ว

รถเข็นไฟฟ้าแบบปรับยืนได้ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ รถเข็นแบบปรับยืนได้ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถใช้เป็นรถเข็นไฟฟ้าแบบทั่วไป แต่สามารถยืดขึ้นเพื่อพยุงให้ผู้ป่วยสามารถลุกยืนขึ้นได้ โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นชุดควบคุมการทำงานทั้งระบบ การควบคุม มี 2 ลักษณะ คือ คันโยก(Joy Stick)และชุดควบคุมระยะไกล(Remote Control) สามารถเคลื่อนที่ได้ 4 ทิศทางคือ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา สามารถปรับระดับให้ผู้ป่วยลุก-ยืน โดยมีสายรัดประคองตัวบริเวณหน้าท้องและหัวเข่าขณะนั่งหรือยืนขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเคลื่อนตัวและลุกยืนของผู้ป่วย

รถสำหรับคนพิการควบคุมด้วยศีรษะ ลักษณะเหมือนกับรถเข็นสำหรับผู้พิการทั่วไป แต่ความพิเศษคือ สามารถควบคุมและสั่งงานได้ด้วยศีรษะ ทั้งนี้เป็นการคิดค้นขึ้นมาสำหรับผู้พิการที่ไม่มีแขนและขา ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ต้องนอนแต่อยู่บนเตียงตลอดเวลา ทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ การทำงานเพียงแค่ผู้พิการนั่งบนรถและสวมอุปกรณ์ครอบศีรษะไว้ จากนั้นก็สามารถสั่งการได้ด้วยตัวเอง เพียงการก้มหน้าเพียงเล็กน้อย (โดยประมาณ 10 องศา) รถเข็นก็จะเดินหน้า การเงยศีรษะไปด้านหลังเล็กน้อย รถเข็นก็จะถอยหลัง ส่วนการเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวา ก็เพียงแต่เอียงศีรษะไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายในมุมเล็กน้อย(โดยประมาณ 10 องศา) รถเข็นก็จะเลี้ยวไปตามทางที่ต้องการ

เครื่องคั่วงางอก ออกแบบด้วยถังหมุนความจุ 1 kg ตัวเครื่องประกอบด้วย ถังคั่วทรงกระบอก แบบสองชั้นภายในกรุด้วยฉนวนใยหินกันความร้อน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 38.4 cm และยาว 35.5 cm แหล่งพลังงานความร้อนเป็นฮีตเตอร์แบบครีบ 1,000 w จำนวน 2 หลอด ภายในเครื่องติดตั้งตะแกรงคั่วรูปทรงกระบอกทำจากสแตนเลสขนาดตะแกรง 0.5 mm เครื่องคั่วงาสามารถสร้างความร้อนได้มากกว่า 100 ตัวตะแกรงคั่วสามารถปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 1 – 21 rpm ความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับการคั่วเมล็ดงางอกคือ 16 rpm ณ ระดับการคั่วที่อุณหภูมิ 100 พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้สุกพอดี

เรืออัตโนมัติสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่องานทางสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำ เรือสามารถนำมาใช้ได้ 2 ระบบ คือ ใช้ในรูปแบบควบคุมระยะไกลโดยผู้ปฏิบัติการ และใช้ในรูปแบบอัตโนมัติ การเก็บตัวอย่างน้ำอัตโนมัติก็สามารถปล่อยท่อเก็บน้ำไปยังความลึกที่กำหนดด้วยความแม่นยำ มีระบบการจัดการเก็บท่อน้ำที่ป้องกันท่อเก็บน้ำจากการพันกันระหว่างการใช้งาน เมื่อนำเรือและการเก็บตัวอย่างน้ำอัตโนมัติมาใช้งานร่วมกัน เราก็จะมีระบบที่มีความสามารถที่จะช่วยบรรเทาภาระงานของนักวิทยาศาสตร์ และความต้องการในการเก็บตัวอย่างน้ำในงานสิ่งแวดล้อม

เครื่องผลิตถ่านไม้อย่างต่อเนื่อง (Biomass Continuously Carbonizer System, CCs) เตาผลิตถ่านที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอไนเซซั่นมีการควบคุมเวลาและอุณหภูมิอย่างเหมาะสม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ถ่านที่มีคุณภาพสามารถกำหนดคุณภาพของถ่านได้ตามความต้องการของตลาด และใช้วัสดุชีวมวลที่มีคุณภาพต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบมีความเสถียร สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความเร็วของการคาร์บอไนซ์ (Carbonized velocity) และแก๊สที่ผลิตได้สามารถนำไปผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบได้อีกด้วย

10 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่คิดค้นโดยอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สามารถนำมาใช้ได้ และขอบอกว่าประสิทธิภาพของแต่ละเครื่อง ต้องยกนิ้วให้ในไอเดียจริงๆ