ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมให้กำลังใจ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด กับการประกวดแผนการตลาดของ Honda รอบชิงชนะเลิศ พบกับการจัด event marketing

ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมให้กำลังใจ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด กับการประกวดแผนการตลาดของ Honda รอบชิงชนะเลิศ พบกับการจัด event marketing