คอลัมน์ มุมที่5 เจ้าภาพกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 2-9 ก.พ. นี้ ชิงชัย 15 ชนิดกีฬา และมีนักกีฬาเข้าร่วมเกือบ 2,000 คน กำหนดเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 4 ก.พ. เริ่ม 16.00 น. ร่วมชมร่วมเชียร์กันได้ …