งาน “Teen Pointer Valentine’s Day 2013″ พบแฟชั่นโชว์ชุด Valentine’s Party จากดีไซน์เสื้อผ้าของนักศึกษา

งาน “Teen Pointer Valentine’s Day 2013″ พบแฟชั่นโชว์ชุด Valentine’s Party จากดีไซน์เสื้อผ้าของนักศึกษา