ระเบียบ การเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ระเบียบ การเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (เอกสารสำหรับนักศึกษา) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบ การเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นักศึกษาภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ เข้าปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป2.9 MiB112
นักศึกษาภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ เข้าปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป3.2 MiB1097
นักศึกษาภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เข้าปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป2.3 MiB137
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป721.0 KiB46
นักศึกษานานาชาติ เข้าปีการศึกษา 51-55 2.4 MiB821
นักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษา 2555 1.5 MiB840
นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ เข้าศึกษา ปี 49-503.1 MiB3340
นักศึกษา ภาคสมทบเข้าศึกษา 49-503.4 MiB752
นักศึกษานานาชาติเข้าศึกษา49-50 2.8 MiB624
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษเข้าปีการศึกษา 51-553.1 MiB7341
นักศึกษาภาคสมทบเข้าปีการศึกษา4.0 MiB2899