ระเบียบ การเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ระเบียบ การเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (เอกสารสำหรับนักศึกษา) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบ การเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นักศึกษาภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ เข้าปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป2.9 MiB249
นักศึกษาภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ เข้าปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป3.2 MiB2075
นักศึกษาภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เข้าปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป2.3 MiB342
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป721.0 KiB77
นักศึกษานานาชาติ เข้าปีการศึกษา 51-55 2.4 MiB875
นักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษา 2555 1.5 MiB863
นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ เข้าศึกษา ปี 49-503.1 MiB3618
นักศึกษา ภาคสมทบเข้าศึกษา 49-503.4 MiB769
นักศึกษานานาชาติเข้าศึกษา49-50 2.8 MiB633
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษเข้าปีการศึกษา 51-553.1 MiB7418
นักศึกษาภาคสมทบเข้าปีการศึกษา4.0 MiB2943