ระเบียบ การเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ระเบียบ การเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (เอกสารสำหรับนักศึกษา) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบ การเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป721.0 KiB99
นักศึกษาภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เข้าปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป2.3 MiB433
นักศึกษาภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ เข้าปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป2.9 MiB549
นักศึกษานานาชาติเข้าศึกษา49-50 2.8 MiB654
นักศึกษา ภาคสมทบเข้าศึกษา 49-503.4 MiB837
นักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษา 2555 1.5 MiB898
นักศึกษานานาชาติ เข้าปีการศึกษา 51-55 2.4 MiB921
นักศึกษาภาคสมทบเข้าปีการศึกษา4.0 MiB2994
นักศึกษาภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ เข้าปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป3.2 MiB3502
นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ เข้าศึกษา ปี 49-503.1 MiB3869
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษเข้าปีการศึกษา 51-553.1 MiB7604