วิดีทัศน์พิธีปิดราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 2555

 

วิดีทัศน์พิธีปิดกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.site.rmutt.ac.th/rmutt-games55/