กลุ่ม มทร. ลงนามความร่วมมือกับ IUT จากฝรั่งเศส

  

ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19.00 น. ได้มีพิธีลงนามในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีของฝรั่งเศส หรือ The Assemblée des Directeurs d’ I.U.T. (ADIUT) โดยมีศาสตราจารย์ฟิลิปป์ ปิแยโร รองประธานกลุ่ม กับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของไทย โดยรองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดี เป็นตัวแทนลงนาม การลงนามนี้กระทำต่อหน้า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย และนายฌอง-มาร์ค เอโรต์ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและมาเป็นสักขีพยานครั้งนี้ กล่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวที่ได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ร่วมทำความร่วมมือกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีของฝรั่งเศส

สาระสำคัญของของข้อตกลงนี้ เป็นความร่วมมือในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของไทยและกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีของฝรั่งเศส จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมบริการ