ขอเชิญร่วมการประกวดขับร้องเพลง “ลูกทุ่งภูมิปัญญาไทย”

คณะศิลปศาตร์ ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชิงเงินรางวัล  สมัครได้ด้วยตนเองที่สาขาสังคมศาสตร์  ชั้น 5  คณะศิลปศาสตร์   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8  กุมภาพันธ์   2556  เพื่อแข่งขัน ในวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องเอกสโรชา  เวลา 09.00-16.00 น. ชิงเงินรางวัล โดยมีกติกาดังนี้

กติกาการประกวด

1. เลือกเพลงที่จะนำมาประกวดในประเภทเพลงลูกทุ่งซึ่งมีเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต  สภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย  จำนวน  1  เพลง   มาขับร้อง พร้อมทั้งนำแผ่นเพลงคาราโอเกะมาเองด้วย โดยให้มาทดสอบก่อนเวลา 09.00 น. ในวันประกวด

2.  กล่าวสุนทรพจน์ที่ตระหนักในคุณค่าของเพลงลูกทุ่งสังคมไทยและการสรุปเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสังคมไทยจากเนื้อเพลง

3.  การแต่งกายเข้าประกวดให้สวมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับเนื้อเพลง

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ                                               เงินรางวัล          2,000   บาท              พร้อมโล่ห์รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                        เงินรางวัล           1,500   บาท              พร้อมโล่ห์รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                        เงินรางวัล           1,200   บาท              พร้อมโล่ห์รางวัล

รางวัลชมเชย   2  รางวัล                               เงินรางวัล              800   บาท              พร้อมโล่ห์รางวัล

หมายเหตุ : กรณีที่นักร้องมีแดนเซอร์มาประกอบการร้องเพลง  มีเงินรางวัลพิเศษสำหรับแดนเซอร์   1  รางวัล   เงินรางวัล 2,000    บาท  ตัดสินจากกรรมการและการโหวตของผู้เข้าชม

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครได้ด้วยตนเองที่สาขาสังคมศาสตร์  ชั้น 5  คณะศิลปศาสตร์   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8   กุมภาพันธ์   2556

รายละเอียด การประกวดขับร้องเพลง “ลูกทุ่งภูมิปัญญาไทย” (36.8 KB)