กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : http://www.site.rmutt.ac.th/rmutt-games55/