คิดค้นบล็อกปูพื้นประหยัดพลังงาน

ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ สุวีโร นายประชุม คำพุฒ นายธวัชชัย อริยะสุทธิ และนางสาวเดือนเต็ม ทิมายงค์ นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกันคิดค้นบล็อกปูพื้นอุณหภูมิต่ำ ระบายน้ำ โดยเปิดเผยว่า บล็อกปูพื้นในท้องตลาดจะแยกคุณสมบัติออกจากกันเป็นอย่างละก้อนระหว่างการระบายน้ำและการลดอุณหภูมิ แต่บล็อกปูพื้นอุณหภูมิต่ำระบายน้ำที่ผลิตนี้ได้รวมคุณสมบัติทั้ง 2 ด้านเข้าด้วยกันภายในบล็อกก้อนเดียว จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการปูพื้นภายนอกอาคาร

“บล็อกปูพื้นอุณหภูมิต่ำระบายน้ำ” ที่คิดค้นขึ้นเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรมและงานก่อสร้างในรูปแบบของบล็อกปูพื้นภายนอกอาคาร ที่มีความใหม่ในเรื่องของการช่วยลดอุณหภูมิที่ผิวหน้าและช่วยให้สามารถระบายน้ำได้อีกด้วย ซึ่งแตกต่างจากบล็อกปูพื้นที่มีขายในท้องตลาด ซึ่งบล็อกปูพื้นอุณหภูมิต่ำระบายน้ำได้นี้เป็นการผสมผสานจากแนวความคิดของการลดการพาความร้อนจากพื้นภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในตัวอาคารและการที่ลดการขังน้ำจากฝนตกหรือการชะล้างต่างๆ ให้สามารถระบายน้ำลงสู่พื้นดินด้านล่างได้ดี โดยนำเทคโนโลยีของคอนกรีตพรุน (คอนกรีตที่ไม่มีมวลรวมละเอียด) และการเลือกวัสดุผิวหน้าที่ดูดกลืนความร้อนต่ำ (หินเกร็ดสีเหลืองทอง) มาเทหล่อผสมกันและอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก

คุณสมบัติเด่นของบล็อกปูพื้นอุณหภูมิต่ำระบายน้ำได้คือ สามารถระบายน้ำลงสู่ด้านล่างได้เร็ว ไม่ขังน้ำ ไม่เกิดตะไคร่ มีอุณหภูมิที่ผิวหน้าต่ำกว่าบล็อกปูพื้นทั่วไป 1-7 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับวัสดุปูพื้นชนิดอื่นๆ ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด ประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 10 เมื่ออุณหภูมิลดลงไป 1 องศาเซลเซียส

นอกจากนั้นยังพบว่ามีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้อีก เช่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในอาคาร เป็นห้องอาบน้ำ ห้องสปาชั้น 2 ที่สามารถระบายน้ำลงสู่ชั้น 1 ผ่านตัวกรอง เหลือเป็นน้ำสะอาดนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีก ซึ่งส่วนผสมที่เหมาะสมของบล็อกปูพื้นนี้ยังสามารถพัฒนาต่อเนื่องในส่วนของการเพิ่มขนาดพื้นที่แผ่นบล็อกปูพื้นให้ใหญ่ขึ้น หรือสามารถทำการเทหล่อในที่ด้วยก็ได้ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการปูพื้นให้เร็วและสม่ำเสมอมากขึ้น หรืออาจปรับเปลี่ยนผิวหน้าให้เป็นลวดลายต่างๆ อีกทั้งยังทำให้บล็อกปูพื้นมีลักษณะเป็นรูปทรงเลขาคณิตแบบอื่นๆ นอกจากเป็นรูปสี่เหลี่ยม หรือทำเป็นรูปร่างแบบฟรีฟอร์มได้”

นับว่าเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยีในเรื่องของการลดอุณหภูมิและการระบายน้ำที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นไปตามความต้องการของสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-4032 สำหรับผลงานนี้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบแล้ว.