คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดไม่ใช้ในราชการ โดยกำหนดดูพัสดุ ณ ที่ทำการขาย สำนักงานคณบดีของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ 02-5493282 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ  ผู้ที่จะเข้าเสนอราคารับซื้อขายพัสดุทอดตลาด จะต้องลงทะเบียนเข้าสู้ราคา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. พร้อมมอบสำเนาบัตรประชาชนต่อคณะกรรมการฯ

ถ้าไม่ลงมะเบียนไม่มีสิทธิ์ในการให้ราคารับซื้อขายทอดตลาดแต่ประการใด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554
72.9 KiB
679 Downloads
Details