ขอเชิญชวน “สถานประกอบการ” เข้าร่วมจัด Booth รับสมัครงาน

ขอเชิญเข้าร่วมงานนักพบสถานประกอบการ  ขอเรียนเชิญหน่วยงานเข้าร่วมจ้ด Booth  รับสมัครงานในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมงานสามารถแจ้งความจำนงโดยกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับพร้อมตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ส่งถึง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทรสาร . 0 – 2549-3682, 0-2549-3020 และ 0-2577-5010
E-mail  : sad_rmutt@hotmail.com

ใบตอบรับเข้าร่วมงานนัดพบ ปี 2556
4.3 MiB
1113 Downloads
Details

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555