เชิญร่วมประชุมสัมมนา/เสวนา วันสถาปนา มทร.ธัญบุรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานสัมนาวิชาการ  “Internationnal Forum on The Role or Technological Universities and TVET to cope up with Sustainable Future Workforce” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวและเทคนิคศึกษาจากองศ์กรการศึกษาต่างประเทศมาเป็นวิทยากร รวมทั้งเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จากกลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมเสวนาโต๊ะกลม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยจัดในวันที่ 18 มกราคม 2556 ตั้งแต่ เวลา  09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม มังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

International Forum on
The Role of Technological Universities and TVET
to cope up with Sustainable Future Workforce
at
Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)
Mangkla Ubol Conference Room

Agenda       

Friday 18 January 2013
08.30- 09.00 Arrival of Guests
09.00 – 10.30 Ceremony of 38th RMUTT  Anniversary To pay homage to H.M. The King Main Auditorium
10.30 Move to Conference Room / Tea break
Session 1: Keynote Address
10.45 – 11.30 Keynote Address

  on The Role of Technological Universities and TVET to cope up with Sustainable Future Workforce
Mr. Etienne Clement (Deputy Director UNESCO Bangkok)
11.30 – 12.00 Guest Speaker:

   The European Example-TVET and VTE in the European Union
Prof. Dr. Spoettl (ITB Bremen)
12.00 – 12.30 Guest Speaker: Empowering Vocational Teacher Education Institutions,  Key Role of  Effective Multipliers Dr. Thomas Schroeder (RCP Secretariat)
12.00 – 13.30 Lunch
Session 2:Panel DiscussionThe Role of Technological Universities and TVET in enhancing sustainable development of economies and HRD
13.30 – 13.50
  Technological University and TVET in Economic Development
Prof.  Sang Hyup Shin(Kyung Hee University, Korea)
13.50 – 14.10
  Human Resource Development through TVET
Dr. Naim Yaakub(CPSC)
14.10 – 14.30
  The Role of AUN to Enhance Networking among Universities
Assoc. Prof. Dr. Nantana Gajaseni
14.30 – 14.50 TVET Curriculum and Teachers Development Mr. Alias Haji Abu Bakar(Centre Director SEAMEO VOCTECH)
14.50-15.05 Tea Break
Session 3: Round Table Discussion
15.10 – 16.30 The Common Interest of Collaboration to Enhance the Quality of Vocational Teacher Education.

 • Input:-
  • AUN
  • CPSC
  • RCP
  • SEAMEO VOCTECH
  • UNESCO Bangkok  & UNEVOC

(Mr. Gwang-Chol Chang)

 • Discussion
 • Open Forum

Chair : Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak

RMUTT President

All Delegates
Closing Section
16.30 – 16.40 Closing Remark RMUTT PresidentAll Delegates and guests
17.00 – 18.00 Activity at Lotus Pond : Music & Fashion in the Lotus Pond
18.00 – 19.00 Opening of Cultural Road Exhibition
19.00 DinnerCultural show