‘ภูมิทัศน์ปทุม 21′ ประกวดสวนหย่อมแนวตั้ง

“ต้องการสะท้อนมุมมอง ในสองรูปแบบ คือ ในชนบทและในเมือง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าในชนบทหรือในเมืองก็อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์” แนวคิดของทีม “ภูมิทัศน์ปทุม 21″ ประกอบด้วย “หนุ่ม” นายอุเทน วันเที่ยง “เอก” นายเอกชัย ไทยเอียด “ปืน” นายปฏิวัติ วงศ์พิทักษ์ “นุ๊ก” นายรุจิวัชร์ แพรวัฒนะสุข และ “ฝุ่น” นางสาวธิติพร อาทิตย์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสวนหย่อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภท ระดับอุดมศึกษา (จัดสวนล้อมเสาแนวตั้ง) เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในงานฟิวเจอร์พาร์คสานต่องานพ่อสร้าง 85 พรรษามหาราชา ณ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

สมาชิกทั้ง 5 เล่าว่า ขนาดของเสาเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 cm สูง 2 m ต้นไม้ที่ใช้ประกอบด้วย สัปปะรดสี เคราฤๅษี เฟิร์น บัวหลวง คริสมาส ข้าว เดฟ พืชผักสวนครัว มอส เฟิร์นพลาสติก หนวดปลาดุก และผักเป็ดแดง ในการออกแบบครั้งแรกต้องการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความทันสมัยและชนบท ซึ่งเป็นการผสมผสานสองสิ่งเข้าด้วยกัน ต้นไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นไม้ใบ ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่เหมาะกับการจัดสวนแนวตั้งและเน้นพืชไม้ที่มีสีโดดเด่น สำหรับโครงสร้างใช้ไม้สน ไม้ไผ่ และไม้อัด ขึ้นเป็นโครงสร้าง

ในสังคมไทยให้ความสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ภูมิทัศน์จึงเป็นอีกสาขาที่กำลังได้รับความนิยม ในการเรียนการสอนในสาขานี้ อาจารย์ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี รวมถึงรุ่นพี่ รุ่นน้องที่มีความรัก ความสามัคคี ก่อนที่จะเข้าประกวดงานต่างๆ มีการวางแผนงานระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ซึ่งทำให้ผลงานออกมาสำเร็จลุล่วง ต้องขอขอบคุณอาจารย์พิศาล ตันสิน อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ และ อาจารย์เทวัน นันทวงศ์ ที่คอยเป็นที่ปรึกษาแนะนำเทคนิคต่างๆ “ภูมิทัศน์อยู่ได้ด้วยความสามัคคี”

รู้สึกภูมิใจเป็นเกียรติกับครอบครัวและมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับพระราชทาน ถ้วยรางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และได้มีโอกาสเข้าแข่งขันรายการนี้ ซึ่งสวนที่พวกเราจัดสื่อความรู้สึกที่มีต่อพ่อหลวง ซึ่งพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรา ออกมาเป็นสวนล้อมเสาแนวตั้ง “ความทันสมัยและความเป็นชนบทของสังคมไทย เมื่อมีสิ่งใดเข้ามาใหม่ สิ่งนั่นควรคู่สังคมไทยต่อไป” สมาชิกทั้ง 5 กล่าวทิ้งท้าย