“สุพรรณหงส์”ผลงานแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติ

สุพรรณหงส์ ผลงานการแกะสลักหิมะด้วยความสูงตระหง่าน 3.50 เมตร กว้าง 3 เมตร บนตัวของสุพรรณหงส์ยังเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิน ส่งให้เห็นถึงความสง่างาม และโดดเด่นในรูปลักษณ์ หนึ่งในผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการฝึกฝนจนชำนาญ มีการทำงานเป็นทีม จนเป็นที่มาของ รางวัลชนะเลิศ First Prize จาก การแข่งขัน in the Fifth 2013 International Collegiate Snow sculpture Contest ณ มหาวิทยาลัย Harbin Engineering University (HEU) ณ มหาวิทยาลัย Harbin Engineering University (HEU) เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

“การฝึกจนชำนาญ จะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ศิลปะไม่ได้มีเทคนิคตายตัว เราสามารถปรับได้” หัวใจของความสำเร็จในครั้งนี้จากการประกวดทั้งสิ้น 58 ทีม จาก 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา โปรแลนด์ จีน รัสเซีย มาเลเซีย ยูเคน อินโดนีเซีย และไทย

การคว้าแชม์ของ อั๋น-จักรกฤษ ผิวจันทร์, บีม-ไพบูลย์ งามวงษ์, โอ๊ดสาธิต กระเทศ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี บอกเล่า ประสบการณ์การทำงานและการประกวดในครั้งนี้

เริ่มต้นด้วยการผลงานสเก็ตภาพไปพร้อมใบสมัคร ซึ่งในการแข่งขันจะมีการตั้งโจทย์ พร้อมเงื่อนไขที่ว่า การแกะสลักหิมะต้องแกะสลักหิมะออกจากก้อนไม่เกิน 30 %

3 วันที่ได้ลงสนามจริง น้องๆ เล่าว่าได้มีการนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในผลงานมากที่สุด ระหว่างทำงานต้องมีการสื่อสาร และนำคำแนะนำของเพื่อนทีมในมาใช้ ตั้งแต่เครื่องมือที่ใช้ต้องใช้น้อยชิ้นที่สุด เพื่อความสะดวกในการทำงานให้ทันกับเวลา แต่ต้องอาศัยเทคนิคที่ได้ฝึกมาให้เป็นประโยชน์ที่สุด ตั้งแต่การขึ้นฟอร์มรูป ในลักษณะรูปทรงของเรขาคณิต จากนั่นเริ่มเกลาลงรายละเอียดเดินลายตามที่ได้สเก็ตภาพไว้ เพิ่มเติมเทคนิคพิเศษ การต่อหิมะด้วยน้ำ ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษที่ทีมคิดขึ้น ซึ่งทั้งหมดเป็นการทำงานภายใต้อุณหภูมิติดลบถึง 30 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณ ผศ.นฤพนธ์ บูรณะบัญญัติ ผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ อาจารย์ดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์ อาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำและให้ดูแลตลอดการแข่งขัน และอาจารย์ทุกท่านในคณะศิลปกรรมศาสตร์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ที่ช่วยกันเตรียมงานก่อนเดินทางไปแข่งขัน

“คนเราต้องเป็นเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้ว ต้องรอสิ่งมาเติมเต็มตลอดเวลา ต้องคอยหาความรู้ให้ได้มากที่สุด ถ้ารักในสิ่งที่ทำ ต้องทำให้ถึงที่สุด” น้องๆ ทั้ง 4 กล่าวทิ้งท้าย