โปรแกรมฉายหนังกลางแปลง งานถนนสายวัฒนธรรม

โปรแกรมฉายหนังกลางแปลง งาน “ถนนสายวัฒนธรรม” ณ ลานอนันตรังสรรค์

วันศุกร์ ที่ 18 ม.ค. 56

19.30 – 21.30 น.  ATM เออรัก เออเร่อ

21.30 – 23.30 น.  คนโขน

23.30 – 01.30 น. ลัดดาแลนด์

วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 56

18.00 – 20.00 น. ยักษ์

20.00 – 22.00 น. รัก 7 ปี ดี 7 หน

22.00 – 24.00 น. สะบายดี วันวิวาห์

วันอาทิตย์ ที่ 20 ม.ค. 56

18.00 – 20.00 น. 32 ธันวา

20.00 – 22.00 น. ซัมบาลา

22.00 – 24.00 น. ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ยุทธนาวี/ภาค 4 ยทธหัตถี