ประกาศ เปิดรับข้อเสนอของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก และศูนย์รังสิต) โดยมีระยะเวลา 3 ปี (มกราคม 2556 ถึง ธันวาคม 2559)

ผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอ ต้องเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม(ไม่มีแอลกอฮอลล์ ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นข้อเสนอในการประมูลได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-549-3052 , 02-549-3060 โทรสาร 02-577-5013 ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ เปิดรับข้อเสนอของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์
42.1 KiB
397 Downloads
Details