คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ
3. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานประจำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก