โครงการพัฒนาความรู้สร้างอาชีพและรายได้ “การทำดอกบัวสด อบแห้ง”

ขอเชิญบุคคลที่สนใจเข้ามาพัฒนาความรู้เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2556 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ (เรือนเพาะชำ) ฝ่ายภูมิทัศน์ กองกลาง

ในปัจจุบันนี้โลกกำลังประสบปัญหากับภาวะโลกร้อน และคนมีความเครียดมากขึ้นในการดำเนินชีวิตเนื่องจากปัญหาการว่างงาน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น การเกิดภาวะโลกร้อน และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นจากสภาวะดังกล่าว ฝ่ายภูมิทัศน์ จึงได้จัดโครงการ “การทำดอกบัวสด อบแห้ง” เนื่องจากดอกไม้สด เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ แต่เมื่อมีการตัดออกมาจากต้นได้ไม่นานกลีบดอกจะเหี่ยว ไม่สวยงามและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก ดั้งนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสวยงามของดอกไม้ให้คงความสวยงามได้นานที่สุด ดอกไม้สดอบแห้ง เป็นวิธีการทำดอกไม้อบแห้งที่ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติไว้ได้มากที่สุดโดยใช้เทคนิคการอบแห้งด้วยวิลิกาทราย และซิลิกาเจล แล้วนำดอกไม้ที่แห้งแล้วไปจัดลงในโถแก้วรูปทรงต่างๆ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาดอกไม้ได้นานขึ้นหลายปี และดอกบัวในปัจจุบันมีหลากหลายสายพันธ์ ซึ่งแต่ละสายพันธ์มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว แต่เมื่อตัดออกจากต้นแล้วจะเหี่ยวเฉา ดังนั้น วิธีที่จะทำให้คงความงดงามของดอกบัวเอไว้ให้ได้นานที่สุด โดยการทำเป็นดอกบัวสดอบแห้ง นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างรายได้ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้

ดาวโหลดใบสมัคร

โครงการพัฒนาความรู้เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ "การทำดอกบัวสด อบแห้ง"
392.9 KiB
559 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น